Program

Autorski program nauki w Akademii obejmuje aż 40 godzin zajęć w miesiącu, co pozawala zrealizować kompleksowy system nauczania warsztatu. 
 
W programie pierwszego i drugiego roku, znajdują się najważniejsze przedmioty praktyczne, obecne w toku nauki wyższych uczelni teatralnych, m.in. dykcja, emisja głosu, śpiew z akompaniamentem, piosenka, wiersz, proza, sceny klasyczne i współczesne, elementarne zadania aktorskie, taniec, ruch sceniczny, czy akrobatyka.
Ponadto realizowany jest od podstaw spektakl muzyczny oraz dramatyczny, którego "życie" nie kończy się wraz z pokazem premierowym.
 
Często, w trakcie roku szkolnego, poza regularnymi zajęciami w Akademii, tworzymy też spektakle, widowiska, filmy, czy audycje, najczęściej w współpracy z innymi Instytucjami, m.in. Filharmonią Lubelską, Centrum Kultury, Radiem Lublin, etc.
Ta forma nauki nie jest obowiązkowa, biorą w niej udział, jedynie Ci najbardziej zdeterminowani, i oczywiście chętni adepci! 

Dajemy naszym słuchaczom możliwość praktyki scenicznej niemalże "z marszu", przez co, stawiamy im bardzo wysoko poprzeczkę i pozwalamy na bieżąco, weryfikować zdobyte podczas zajęć umiejętności.

Poza tym, zgodnie z naszymi założeniami, praktyka jest w tym zawodzie najważniejsza, tylko ona uczyni z ciebie Mistrza! :)
 
Przy grupie, która nie przekracza 12 osób, jesteśmy w stanie poznać i  poprowadzić każdą przychodzącą do nas osobę, niejako, indywidualnie, dostosowując tempo działania, do jej możliwości i umiejętności w danym momencie.