Grupy

Młodzi Aktorzy podzieleni są, według kryteriów wiekowych i stażu w ATW, na pięć grup:

*   11 - 13 lat (poniedziałek)

*    6 -  8 lat (wtorek)

*    9 - 11  lat (środa)

*    14 lat (czwartek)

*    15 lat (piątek)

Końcowym efektem rocznej pracy, każdej z grup, jest spektakl, bądź recital, który zostanie zaprezentowany przed publicznością.

Kompleksowe zajęcia w grupach Młodzi Aktorzy, składają się z:

* ćwiczeń aktorskich 

* ćwiczeń muzycznych przy pianinie (szkolenie głosu i śpiew)

* ćwiczeń tanecznych

Każda z części prowadzona jest przez innego, specjalizującego się w danej dziedzinie, pedagoga.

Elementy warsztatu aktorskiego gwarantują:

* kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji;

* uruchomienie intuicji i wyobraźni, które pomagają w psychicznym dojrzewaniu;

* rozwijanie umiejętności artystycznych, ze wskazaniem na szczególne uzdolnienia  dziecka;

* nabycie umiejętności realizowania zadania od początku do końca;

* wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w siebie;

* odnajdywanie się w grupie, przy jednoczesnym zachowaniu własnej indywidualności.