Szkoła aktorska

Dlaczego właśnie Akademia? 

(wracając do definicji samego słowa: Akademia - początkowo zgromadzenie uczonych lub artystów, którzy kształcili się pod kierunkiem wybitnego autorytetu, mające na celu rozwój nauki i sztuki. Nazwa wywodzi się od starożytnej szkoły Platona założonej w gaju Akademosa.)

Zatem Akademia Teatralno-Wokalna Jerzego Turowicza, bo...

... jest to szkoła, w której można doskonalić mistrzowski warsztat, pod okiem wyjątkowych nauczycieli, którzy starają się przekazać całą swoją wiedzę, w sposób daleki od mentorskiego tonu.

... jest to też szkoła spotkań, gdzie uczą się ludzie z pasją, gdzie każdy ma prawo do własnych wyborów i własnego zdania, a indywidualizm jest najcenniejszą wartością!

... szkoła przyjazna Słuchaczowi, gdzie rzetelność, uczciwość i szczerość są stawiane na piedestale.

Dzięki takiej postawie, talent z jakim do nas przychodzisz, ma szansę  wspaniale się rozwinąć!